Monique Bruining (tekst) en Miranda Vries (illustraties) hebben de handen in een geslagen om de jeugd bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag op hun leefomgeving. Wij hopen hiermee te bereiken dat de jeugd beter voorgelicht wordt over actuele milieu thema’s, zodat zij nu en later keuzes maken die goed zijn voor de natuur.

 

Wij zijn van plan om nog vele boekjes en andere werken over verschillende thema’s uit te brengen met als hoofdboodschap: wees goed voor je leef omgeving!!!!

 

Visie

Jeugd die duurzame keuzes maakt met betrekking tot het milieu

 

Missie

Milieu gerelateerde thema’s toegankelijk maken voor de jeugd (6 – 12 jaar). Daardoor de bewustwording bij de jeugd  vergroten met betrekking tot de impact van hun eigen gedrag op het milieu.